Fakulta strojního inženýrství UJEP

Erasmus+ pro zaměstnance


Zaměstnanci FSI UJEP mohou využít Klíčovou akci 1 program,u Erasmus +: Vzdělávací mobility jednotlivců. Více informací o organizaci mobilit v programu Erasmus+ na webu a Facebooku UJEP.

Pro získání konkrétních informací o aktuálních možnostech kontaktujte fakultního koordinátora:

Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
e-mail: martin.svoboda@ujep.cz; erasmus.fsi@ujep.cz
telefonní číslo: 47528 5532
Pasteurova 1, Ústí nad Labem, budova Cemmtech, kancelář C 314

Další informace o organizaci mobilit v programu Erasmus+ a související dokumenty naleznete na univerzitních stránkách