Fakulta strojního inženýrství UJEP

Erasmus+ pro zaměstnance


Zaměstnanci FSI UJEP mohou využít Klíčovou akci 1 program,u Erasmus +: Vzdělávací mobility jednotlivců.

Pro získání konkrétních informací o aktuálních možnostech kontaktujte fakultního koordinátora:

Ing. Petra Jeřábková
e-mail: petra.jerabkova@ujep.cz; erasmus.fsi@ujep.cz
telefonní číslo: +420 475 285 565
Pasteurova 1, Ústí nad Labem, budova Cemmtech, kancelář C 327

Další informace o organizaci mobilit v programu Erasmus+ a související dokumenty naleznete na univerzitních stránkách