Fakulta strojního inženýrství UJEP

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji


Název projektu: Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji
Rozpočet: 13 416 935,28 Kč
Dotační titul: OPVVV – Implementace krajských akčních plánů
Doba řešení: 2020-2023
Hlavní řešitel projektu: Ing. Miloš Kašpárek, Ph.D.

Motivace
Jednou z moderních, nově používaných technologií je virtuální prototypování a následné použití aditivních technologií, reprezentovaných různými formami 3D tisku strojních součástí z plastových materiálů, kompozitních materiálů nebo kovů. Pro efektivní využití všech možností aditivních technologií v technice je třeba mít kvalitní povědomí o možnostech virtuálnímu prototypování ve spojení s aditivními technologiemi a vysoce kvalifikovanou obsluhu 3D tiskáren. Takovéto zaškolení v práci s aditivními technologiemi je poměrně náročné a to vzhledem k tomu, že 3D tiskárny pracují na základě několika technologií. Ty mají své specifikace, které je nutné při práci s nimi brát v potaz. Proto je nutné posilnit polytechnické vzdělávání na středních školách a seznámit žáky středních škol s virtuálním prototipováním a aditivními technologiemi (3D tisk). Centrum virtuálního prototipování a aditivních technologií v rámci projektu nabízí středním školám a gymnáziím kurzy 3D tisku, kde se žáci seznámí s teoretickou i praktickou částí aditivních technologií. 

Cíle projektu
Cílem je zejména pomoci pedagogickým pracovníkům SŠ S výukou programování a 3D tisku, kdyřada škol se již v rámci podpory Z EU vybavila potřebným vybavením, ale učitelům chybí znalosti adovednosti k tomu, aby zahájili výuku žáků a tím zvýšili jejich zájem o studium technických předmětůve vazbě na potřeby trhu práce. Dále je cílem pomocí kurzů seznámit žáky SŠ s 3D tiskem a virtuálním prototipováním.

Aktivity projektu

  • Vícedenní kurzy 3D tisku pro SŠ
  • Jednodenní kurzy 3D pro SŠ
  • Jednodenní kurzy 3D pro SŠ se zdravotnickým zaměřením
  • Kurzy 3D tisku pro PP