Fakulta strojního inženýrství UJEP

Obecné informace


Aktuální výzvy (ujep.cz)

Zaměstnanci FSI UJEP mají možnost vycestovat do zahraničí na krátkodobé i dlouhodobé studijní či výzkumné pobyty. Využít mohou podpory následujících programů a institucí: