Fakulta strojního inženýrství UJEP

Nabídka spolupráce


Zaměřujeme se na podporu technického vzdělávání. Pravidelně se zúčastňujeme i pořádáme propagační a vzdělávací akce, kde představujeme moderní technologie pro širokou veřejnost i žáky středních a základních škol. V rámci těchto aktivit připravujeme projekty zaměřené na vzdělávání žáků středních škol a na podporu jejich dalšího vzdělávání. Pořádáme přípravné kurzy z matematiky a fyziky pro budoucí studenty fakulty.

  • Exkurze a prohlídky laboratoří v prostorách Fakulty strojního inženýrství UJEP.
  • Odborné přednášky, semináře a workshopy pro žáky a pracovníky středních škol.
  • Praktické ukázky experimentů, technologií a výrobních postupů v našich laboratořích pro žáky středních škol.
  • Možná účast zaměstnanců středních škol na mezinárodních konferencí pořádaných fakultou.
  • Účast vyučujících a žáků středních škol na akcích pořádaných fakultou (Den otevřených dveří, Den kariéry, Dny vědy a umění apod.).

V případě zájmu o spolupráci neváhejte kontaktovat naše Oddělení pro vnější vztahy.