Fakulta strojního inženýrství UJEP

Centrum virtuálního prototypování


Vzdělávací program je uskutečňován v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2.

Na Ústavu strojů a energetiky, Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem začalo nedávno vznikat Centrum virtuálního prototypování a aditivních technologií. Toto pracoviště má ambice se vybavit technologiemi virtuálního prototypování a aditivních technologií a využívat tyto technologie pro podporu moderní výuky na půdě univerzity a středních školách v regionu Ústeckého kraje.

Vzdělávací program, který byl podpořen z programu OP VVV je zaměřen na praktickou výuku žáku středních škol v oblasti virtuálního prototypování, 3d tisku, zpracování výrobků 3d tisku a moderních měřicích metod.