Fakulta strojního inženýrství UJEP

Oddělení vnějších vztahů


e-mail: pr.fsi@ujep.cz
Fakulta strojního inženýrství
Univerzity J. E. Purkyně
Pasteurova 3334/7
Budova H
Ústí nad Labem
400 01

Mgr. Klára Caisová, PhD.
proděkanka pro vnější vztahy
tel.: +420 475 285 558
e-mail: klara.caisova@ujep.cz

Správa webových stránek: fsi-servis@rt.ujep.cz