Fakulta strojního inženýrství UJEP

Oddělení vnějších vztahů


e-mail: pr.fsi@ujep.cz
Fakulta strojního inženýrství
Univerzity J. E. Purkyně
Pasteurova 3334/7
Budova H
Ústí nad Labem
400 01

Ing. Michal Lattner, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy
tel.: +420 475 285 543
e-mail: michal.lattner@ujep.cz