Fakulta strojního inženýrství UJEP

Úřední deska


Dočasné oznámení

Shromáždění AO FSI UJEP
Zápis ze zasedání volební komise AS ke jmenování děkanem FSI
Vyhlášení voleb kandidátů na jmenování děkanem FSI
Zápis ze 7. zasedání AS UJEP FSI ze dne 14. 2. 2023
Zápis ze zasedání dílčí volební komise pro volby do AS UJEP FSI 1.1.2023 – 31.12.2025
Zápis ze zasedání volební komise AS 14. 11. 2022
• Návrhový lístek do AS AK
• Návrhový lístek do AS SK

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Ing. Lysoňkové
Oznámení o konání obhajoby disertační práce Ing. Luňáka

Strategické záměry rozvoje

Strategický záměr rozvoje FSI 2021-2025 (.pdf)
Dlouhodobý záměr rozvoje FSI 2016-2020 (.pdf)
Strategický záměr rozvoje FSI 2016-2020 (.pdf)

Vnitřní předpisy

Disciplinární řád FSI (.pdf)
Statut FSI (.pdf)
Jednací řád vědecké rady (.pdf)
Jednací řád AS FSI (.pdf)

Volební řád AS FSI (.pdf)
Organizační řád FSI (.pdf)


Předchozí verze:
Disciplinární řád FVTM 2006 (.pdf)
Volební řád AS FVTM 2016 (
.pdf)
Jednací řád AS FVTM 2016 (
.pdf)
Volební a jednací řád AS FVTM 2013 (
.pdf)
Statut FSI 2017 (.pdf)
Statut FVTM 2012 (.pdf)

Výroční zprávy

Výroční zpráva FSI 2018 (.pdf)
Výroční zpráva FSI 2017 (.pdf)
Výroční zpráva FSI 2016 (.pdf)

Zápisy vědecké rady

Zápis z hlasování per rollam VR ze dnů 22. 4. 2021 – 27. 4. 2021 (.pdf)
Zápis z hlasování per rollam VR ze dnů 15. 4. 2021 – 21. 4. 2021 (.pdf)
Zápis z hlasování per rollam VR ze dnů 7. 1. 2021 – 12. 1. 2021 (.pdf)
Zápis z hlasování per rollam VR ze dnů 13. 03. 2020 – 17. 03. 2020 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 14. 11. 2019 (.pdf)
Zápis z hlasování per rollam VR ze dnů 24. 10. 2019 – 29. 10. 2019 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 6. 6. 2019 (.pdf)
Zápis z hlasování per rollam VR ze dnů 8. 4. 2019 – 12. 4. 2019 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 7. 3. 2019 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 6. 12. 2018 (.pdf)
Zápis z hlasování per rollam VR ze dnů 3. 10. 2018 – 10. 10. 2018 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 20. 9. 2018 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 7. 6. 2018 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 22. 3. 2018 (.pdf)
Zápis z hlasování per rollam VR ze dnů 31. 1. 2018 – 5. 2. 2018 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 23. 11. 2017 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 8. 6. 2017 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 9. 3. 2017 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 24. 11. 2016 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 15. 9. 2016 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 19. 5. 2016 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 11. 2. 2016 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 14. 5. 2015 (.pdf)
Zápis z jednání VR ze dne 19. 2. 2015 (.pdf)

Zápisy oborové rady

Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 16. 1. – 18. 1. 2023
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 6. 1. – 11. 1. 2023
Zápis z jednání OR ze dne 1. 12. 2022
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 18 . 2. – 23. 2. 2022
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 15. 2. – 18. 2. 2021
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 13. 11. – 18. 11. 2020
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 27. 10. – 2. 11. 2020
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 17. 4. – 22. 4. 2020
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 6. 3. – 11. 3. 2020
Zápis z hlasování OR ze dne 14. 11. 2019
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 20. 2. – 25. 2. 2020
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 3. 6. – 6. 6. 2020
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 2. 10. 2020
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 14. 3. – 20. 3. 2019
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 29. 11. – 3. 12. 2018
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 5. 11. – 7. 11. 2018
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 22. 10. – 24. 10. 2018
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 15. 10. – 18. 10. 2018
Zápis z hlasování OR ze dne 20. 9. 2018
Zápis z hlasování per rollam OR ze dnů 12. 4. – 13. 4. 2018
Zápis z hlasování OR ze dne 22. 3. 2018
Zápis z hlasování OR ze dne 23. 11. 2017
Zápis z hlasování OR ze dne 10. 10. 2017
Zápis z hlasování OR ze dne 9. 3. 2017
Zápis z hlasování OR ze dne 24. 11. 2016
Zápis z hlasování OR ze dne 15. 9. 2016
Zápis z hlasování OR ze dne 11. 2. 2016
Zápis z hlasování OR ze dne 24. 11. 2015
Zápis z hlasování OR ze dne 14. 5. 2015
Zápis z hlasování OR ze dne 19. 2. 2015

Zásady zpracování osobních údajů

Základní informace o ochraně soukromí, resp. zpracování osobních údajů na naší fakultě, zveřejněné v souladu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou k dispozici na stránkách univerzity .