Fakulta strojního inženýrství UJEP

Metodika 17+


Plné znění metodiky: Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ (pdf)

Jedním z hlavních ukazatelů kvality publikační činnosti je zařazení příslušného časopisu ve kterém daný autor publikuje do prvního decilu popřípadě do jednotlivých kvartilů. Pro tyto účely je využívána metrika impaktovaných časopisů označená jako AIS – Article Influence Score. 

Pro každý obor se časopisy podle hodnoty AIS rozdělují do:

  • Prvního decilu – 10 % nejlepších časopisů v daném oboru
  • Prvního kvartilu – 25 % nejlepších časopisů v daném oboru
  • Druhého kvartilu – časopisy v pásmu 25%-50% dle AIS
  • Třetího kvartilu– časopisy v pásmu 50%-75% dle AIS
  • Čtvrtého kvartilu – 25 % nejhorších časopisů v daném oboru

Návod jak nalézt zařazení vybraného časopisu podle kvartilu zde (pdf).