Fakulta strojního inženýrství UJEP

ERASMUS+


FSI VYHLAŠUJE I. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V ZS AKADEMICKÉHO ROKU 2024/2025

Studenti, kteří chtějí realizovat studijní pobyty či praktické stáže, se do výběrového řízení hlásí přes IS/STAG v termínu od 22.2.2024 do 29.2.2024.

Podrobná mapa míst, kam je možno v rámci ERASMUS+ vycestovat 

Kritéria pro stanovení pořadí studentů jsou:

  • řádně vyplněná přihláška
  • celkový studijní průměr studenta (-ky)
  • znalost jazyka výuky
  • členství v ESN Ústí

Na studentské mobility, a to jak na studijní pobyty, tak na praktické stáže, může vyjíždět student již od 1. roku studia na UJEP, také studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou, s dětmi nebo závislými osobami či se specifickými požadavky na stravování.

Obor studia/praxe v zahraničí musí odpovídat oboru, který student studuje (v případě výjezdů absolventů absolvoval) na UJEP.

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat v pátek 1.3.2024 v C 327. Poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Více informací zde

Podrobnější informace získáte u fakultního koordinátora programu Erasmus+:
Ing. Petra Jeřábková, petra.jerabkova@ujep.cz

Zprávy z mobilit studentů Erasmus 

Erasmus koordinátorka
Ing. Petra Jeřábková
e-mail: petra.jerabkova@ujep.cz
telefonní číslo: 475 285 565
FSI, budova Cemmtech – kancelář C 327, Pasteurova 7, 400 01, Ústí nad Labem