Fakulta strojního inženýrství UJEP

ERASMUS+


FSI VYHLAŠUJE II. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V ZS AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

Podmínky pro přihlášení studenta do výběrového řízení:

  • student musí být v době výjezdu na studijní pobyt zapsán min. do 1. ročníku studia, na praktickou stáž může vyjíždět již od prvního ročníku vysokoškolského studia,
  • student má znalost příslušného jazyka země výjezdu nebo výuky,
  • obor studia v zahraničí musí odpovídat oboru studovanému na FSI,
  • v případě zájemce, který je již na výjezdu v době konání výběrového řízení, se jeho osobní účast nevyžaduje, zájemce dodá odůvodnění, proč se výběrového řízení nezúčastní a dodá všechny potřebné dokumenty do dne výběrového řízení, a to fakultnímu koordinátorovi FSI prostřednictvím elektronické pošty (martin.svoboda@ujep.cz),
  • student nesmí mít žádný kázeňský přestupek v rámci UJEP,
  • znalost jazyka, ve kterém bude výuka probíhat

Student má nyní možnost vyjet na 12 měsíců v každém typu studia.

Studijní pobyt a praktickou stáž lze volně kombinovat při dodržení minimální délky pobytu.

Kritéria pro stanovení pořadí studentů jsou:

  • řádně vyplněná přihláška,
  • celkový studijní průměr studenta (-ky),
  • znalost jazyka výuky,
  • členství v ESN Ústí.

Konečný termín výběrového řízení je 31. 3. 2022, do 24.00 hodin.

Podrobnější informace získáte u fakultního koordinátora programu Erasmus+:
Ing. Martin Svoboda, Ph.D., martin.svoboda@ujep.cz

Studenti přihlašují pomocí on-line aplikace.
On-line přihlášku naleznete na: https://erasmus.ujep.cz/

Podrobná mapa míst, kam je možno v rámci ERASMUS+ vycestovat

Zprávy z mobilit studentů Erasmus

Více informací zde: https://www.ujep.cz/cs/28253/vyberova-rizeni-na-studijni-pobyty-a-prakticke-staze-v-programu-erasmus-v-zimnim-semestru-akad-roku-2021-22

Koordinátor Erasmus+ Programu
Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
e-mail: martin.barta@ujep.cz
telefonní číslo: 47528 5532
FSI, budova Cemmtech – kancelář C 314, Pasteurova 1, 40001, Ústí nad Labem