Fakulta strojního inženýrství UJEP

Stipendia


Během svého studia mohou studenti získat různá stipendia a ocenění.
Tato stipendia se přiznávají v souladu se Stipendijním řádem UJEP (pdf).

Klasická stipendia

Ostatní stipendia a ocenění

Každoročně se vyhlašují na úrovni univerzity ( podrobné info zde ).
Pro studenty FSI se jedná zejména o:

  • Stipendium primátora města Ústí nad Labem a starostů vybraných městských obvodů
  • Stipendium Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov
  • Stipendium Města Trnice za nejlepší studentskou práci s tematikou vztahující se ke správnímu řízení území Města Trnice nebo obci Mikroregionu Milada
  • Stipendium Statutárního města Teplice
  • Stipendium generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a.s. pro nejlepšího studenta Fakulty strojního inženýrství UJEP, studijního programu Energetika
  • Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka, o.s. pro nejlepšího studenta technických oborů UJEP
  • Podpora mladých doktorandů na UJEP

Mezi další ocenění pak patří např.: