Fakulta strojního inženýrství UJEP

Řešené projekty na FSI UJEP


Projekty vědeckovýzkumné

 • Inovativní návrh kompaktního soustrojí Kaplanovy mikro-turbíny
 • NANOTECH ITI II. – Výzkum a vývoj nových mikro nanopovlaků povrchů.  
 • Výzkum a vývoj nové univerzální měřící stanice na bezkontaktní kontrolu autoskel.
 • Výzkum vzniku zbytkových napětí při dokončování součástí a jeho vliv na životnost a únosnost dílů se zaměřením na zvýšení kvality obráběcích strojů
 • Vznik zbytkových napětí při obrábění a jejich dopad na kvalitu povrchu a životnost strojních součástí při provozním zatížení.
 • Výzkum vlastností povrchu a povrchové vrstvy se zřetelem na možné katastrofické dopady na funkčnost strojních součástí
 • Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků
 • Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních těles 

Přímá spolupráce s průmyslem

 • ŠKODA AUTO a.s. Vícefázové proudění v motorovém prostoru 
 • KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. Řešení proudění v nové výrobní hale 
 • The ChilliDoctor s.r.o. Optimalizace procesu výroby – plnění a finišování produktů 
 • Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Optimalizace procesu rafinace hliníkových slitin během procesu tavení a odlévání ingotů 
 • Karned Tools s.r.o. Vývoj a realizace měřícího zařízení pro testování únavové životnosti zubů frézovacích nástrojů 
 • SORTING Solutions s.r.o. Materiálové analýzy kuliček pro zvýšení efektivnosti nové generace EMT vyhodnocovacích jednotek strojů AVIKO 
 • PIERBURG s.r.o. Vývoj standu pro měření proudění tekutiny ventilem 
 • Forman comp s.r.o. Vývoj zařízení pro zvýšení bezpečnosti při řezání dřevěných polotovarů se souběžným efektem dvojnásobného zvýšení produktivity práce 
 • Nobilis Tilia s.r.o. Optimalizace výrobního procesu s vyhledáním a analyzováním úzkých míst

Projekty pedagogické a rozvojové

 • Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji
 • International NET for Mechanical Engineering (program INTEREXELENCE)
 • CACTU Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-Chomutovské aglomeraci
 • Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání
 • Univerzita 21. století – Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost
 • Univerzita 21. století – Kvalitní infrastruktura
 • Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená univerzita
 • Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – Aktivita MOBILITY
 • Učebna průmyslové automatizace ve vazbě na Průmysl 4.0
 • Centrum virtuálních prototypů a aditivních technologií
 • Materiály a lidské zdroje pro životní prostředí
 • POKROK.digital – Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace digital”
 • Meziuniverzitní rozvojový projekt na rok 2013 – Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, název: Vytvoření podmínek pro komplexní výuku magisterských a doktorských studentů se zaměřením na kovové materiály