Fakulta strojního inženýrství UJEP

CEEPUS


CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). Cílem programu je umožnit studentům bližší poznání specifik středoevropského regionu a přispět tak k evropské integraci. Vycestování je umožněno v rámci univerzit 15  středoevropských zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko (v současnosti spolupracuje též Priština-Kosovo). Úředním jazykem programu je angličtina. 

Přehled sítí v akademickém roce 2020/2021, které byly schváleny v rámci hodnotícího procesu

CIII-RO-0013-16-2021 „Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozici na: 
https://www.ceepus.info/public/network/network_detail.aspx#nbb

CIII-PL-0701-09-2021 „Engineering as Communication Language in Europe“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozici na:
https://www.ceepus.info/public/network/network_detail.aspx#nbb

CIII-RS-0507-10-2021 „Research, Development and Education in Precision Machining“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozici na:
https://www.ceepus.info/public/network/network_detail.aspx#nbb

CIII-RS-1511-01-2021 „Research and Development of New Technologies for Innovative Services in Sustainable Logistics 4.1“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozici na:
https://www.ceepus.info/public/network/network_detail.aspx#nbb

CIII-SK-0030-16-2021 „FROM PREPARATION TO DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND UTILISATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY AREA OF PRODUCTION ENGINEERING – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students in the Central and East European region“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozici na:
https://www.ceepus.info/public/network/network_detail.aspx#nbb

CIII-RS-0304-13-2021 „Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozici na:
https://www.ceepus.info/public/network/network_detail.aspx#nbb

CIII-RO-0202-14-2021 „Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region“
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozici na:
https://www.ceepus.info/public/network/network_detail.aspx#nbb

Podmínky vycestování
Fakulta musí mít uzavřenou smlouvu s danou univerzitou z partnerské země a pro dané období musí být vypsána volná místa (v opačném případě můžete požádat o individuální vycestování jako tzv. freemover). 

Program je určen studentům pregraduálního studia od ukončeného druhého semestru, postgraduálním studentům, ale i pedagogům vysokých škol. Podmínkou je, aby žadatel byl studentem denního studia. Máte možnost volit si z různých formátů mobilit dle délky pobytů a účelu pobytu (dlouhodobé pobyty, letní škola, semestrální pobyty, exkurze, atd.).

Další informace o programu CEEPUS zde:
(https://www.dzs.cz/cz/ceepus/studenti/ )

Další informace o stipendiích CEEPUS v rámci freemovers naleznete zde:
(https://www.dzs.cz/cz/ceepus/studenti/ )

Pro konkrétní informace o aktuálních možnostech vycestování na FSI UJEP kontaktujte fakultního koordinátora.

Kontakt na fakultního koordinátora programu CEEPUS:
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
e-mail: natasa.naprstkova@ujep.cz
telefonní číslo: 47528 5513
FSI, budova H – kancelář č. 213, Pasteurova 7, 40096 Ústí nad Labem