Fakulta strojního inženýrství UJEP

Akademický senát

Doplňující volby do AS UJEP
Zápis ze zasedání volební komise pro doplňovací volby do akademické komory Akademického senátu UJEP – Výsledek doplňovacích voleb
Navržení kandidáti – kandidátní listina
Harmonogram a organizační pokyny k volbám do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 (Doplňovací volba za FSI UJEP)
Návrh kandidáta: Doplňovací volby do akademické komory akademického senátu univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za fakultu strojního inženýrství pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025
Zápis ze zasedání volební komise do Akademického senátu FSI UJEP pro funkční období leden 2023 – prosinec 2025

Pozvánka s programem na 18. zasedání AS FSI, které se koná v úterý dne 12. března 2024, od 8:30 hodin, v zasedací místnosti C322, v budově CEMMTECH


Pozvánka s programem na 17. zasedání AS FSI, které se koná v úterý dne 13. února 2024, od 8:30 hodin, v zasedací místnosti C322, v budově CEMMTECH

P1_Akreditacni-spis-MKaPI-Mgr.doc
P2_Zadost-o-prodlouzeni-nMgr-Energetika2024.pdf
P3_reakreditační_spis_Bc_ENE_AS_2024.pdf
P4_Podminky-prijimaciho-rizeni-2024-2025-PhD.docx


Pozvánka s programem na 16. zasedání AS FSI, které se koná v úterý dne 9. ledna 2024, od 8:30 hodin, v zasedací místnosti C322, v budově CEMMTECH.

P1_zadost-o-uvolneni-fin.castky-FRIM-FSI.pdf
P2_zadost-o-prodlouzeni-akreditace-Bc.docx


Pozvánka s programem na 15. zasedání AS FSI, které se koná v úterý dne 12. prosince 2023, od 8:30 hodin, v zasedací místnosti C322, v budově CEMMTECH.

P1_Podmínky přijímacího řízení_2024_2025 – Bc a NMgr – I kolo.doc
P2_Podmínky přijímacího řízení_2024_2025 – Bc a NMgr – II kolo.do
c
STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FSI na roky 2021 – 2025 (Aktualizace 2024)


Pozvánka s programem na 14. mimořádné zasedání AS FSI, které se koná ve středu dne 22. listopadu 2023, od 13:00 hodin, v zasedací místnosti C322, v budově CEMMTECH.

Žadost o čerpáni z FRIMu schodiště


Pozvánka s programem na 13. zasedání AS FSI, které se koná v úterý 14. 11. 2023 od 8:30 hod, v místnosti C322 v budově CEMMTECH.

Návrh členů VR FSI
Žádost o čerpání FRIMu FSI RODOS


Pozvánka s programem na 12. zasedání AS FSI, které se koná v úterý 10. 10. 2023 od 8:30 hod, v místnosti C322 v budově CEMMTECH.


Návrhový lístek do AS AK
Návrhový lístek do AS SK