Fakulta strojního inženýrství UJEP

Akademický senát


Pozvánka s programem na 4. zasedání AS FSI, které se koná
v úterý 13. 9. 2022 od 9:30 hod, v zasedací místnosti H4
• Žádost o zrušení vnitřních předpisů FSI
• ST č. 1 2011 Provozní Záležitosti FVTM
• Směrnice Děkana č. 5 2009
• SD č. 5 2013 Opatření Děkana
• SD Č. 3 2012 Udělování Cen Studentům FVTM
• SD 4 2009 Procesní Postupy V2
• Příkaz Děkana 1 2007


Komora studentská

Ing. Tomáš Vlach – místopředseda
Bc. Patrik Balcar
Vladimír Macháček