Fakulta strojního inženýrství UJEP

doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.


Pozice

docentka ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 515
e-mail: ludmila.novakova@ujep.cz
místnost: KC – 330

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2018 – Doc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika.
  • 2009 – Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Doktorský studijní program, Termodynamika a mechanika tekutin.
  • 2002 – Ing., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Magisterský studijní program, Aplikovaná mechanika.

Profesní dráha

  • 2018 – dosud Docent, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství
  • 2006 – 2018 Odborný asistent, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
  • 2013 – 2016 Pedagogické působení v rámci společné výuky na 1. LF Univerzity Karlovy