Fakulta strojního inženýrství UJEP

Akce a soutěže pro žáky SŠ a ZŠ


Půl den v roli technika a vědce

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala dne 12. 9. 2019 Půl den s technikou pro žáky SPŠ Resslova Ústí nad Labem. 

Žáci třetího ročníku SPŠ Resslova v Ústí nad Labem se na pár hodin přeměnili ve vědce a na vlastní kůži zažili, jak takový výzkumník na poli techniky přemýšlí, konzultuje, diskutuje a bádá… v případě fakulty strojního inženýrství třeba brousí.

Půl den v roli technika a vědce FSI UJEP

FSI UJEP patronem 4. ročníku soutěže „Technowizz“

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se stala patronem 4. ročníku soutěže „Technowizz“, který pořádá Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

Soutěž byla zahájena dnes, 12. 9. od 13:30 h, na Technické univerzitě v Liberci, jejíž Fakulta strojní TUL se stala rovněž patronem. Je výzvou pro studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří formou řádného denního studia studují obor strojní, elektrotechnický, chemický, materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a jimi příbuzné obory.

Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty ke zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností, a umožnit jim tak později snáze dosahovat perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech. To je hlavní důvod, proč jsem patronaci nad soutěží podpořil,“ vysvětluje děkan FSI prof. Štefan Michna.

FSI se zaměřuje na své potenciální studenty prostřednictvím žáků ze středních a základních škol

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem přivítala žáky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově a Střední průmyslové školy Most.

Dne 14. 10. 2019 byli žáci střední a základní školy pozváni na přednášku a prohlídku laboratoří FSI. Toto setkání žáků s odbornými pracovníky fakulty proběhlo na základě uzavřené Bilaterální smlouvy ze dne 26. 9. 2019.

FSI UJEP ZS SS

Fakulta strojnÍho inženýrství pořádala technickou Odyseu – robotika 2019

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspořádala dne 17. 10. 2019 v prostorách laboratoří FSI Za Válcovnou v Ústí nad Labem krajské kolo soutěže Technická Odysea – Robotika 2019.

Krajského kola soutěže Technická Odysea se zúčastnilo sedm nejlepších družstev, vítězové okresních kol z Technických klubů mládeže z celého Ústeckého kraje. Tato družstva se skládala ze žáků základních a středních škol. Záštitu nad soutěží převzaly Krajský úřad Ústeckého kraje a Technický klub mládeže Litoměřice.

Odysea - robotika 2019 FSI UJEP

Laboratoře Fakulty strojního inženýrství UJEP zaujaly žáky ze základních škol

V průběhu konání krajského kola soutěže Krajská Odysea měli žáci ze základních škol možnost „okouknout“ laboratoře FSI. Účastníky soutěže, žáky ze ZŠ Postoloprty a jejich vyučující, laboratoře zaujali natolik, že se se zástupci fakulty domluvili na další spolupráci.

Dne 26. 11. 2019 proběhla pro zájemce ze ZŠ Postoloprty prohlídka laboratoří FSI spolu s přednáškou děkana fakulty, prof. Štefana Michny.  Žáci byli seznámeni se studijními programy fakulty a budoucím vývojem fakulty. Děkan je taktéž informoval o plánované výstavbě nové budovy CEMMTECH (Centrum mechaniky, materiálů a techniky), která se bude stavět v areálu Kampusu UJEP.

Laboratore FSI UJEP ZS exkurze