Fakulta strojního inženýrství UJEP

Chytrá garáž

Tým našich studentů magisterského a doktorského studia se v průběhu podzimu 2020 zapojil do celorepublikové soutěže o elektromobil Kona Electric od automobilky Hyundai. Odborným garantem projektu je Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

V konečném hodnocení se náš tým umístil na 1. místě. První místo s ním sdílel ještě tým z VUT Brno. Hlasování veřejnosti jsme vyhráli na základě představení našeho projektu “Chytrá garáž” v krátkém videopříspěvku, které si můžete prohlédnout na našem facebooku. Výhrou v soutěži je pro tým na FSI vůz Kona Electric, který bude na FSI k dispozici pro studijní a výzkumné účely.

Hlavním cílem našeho projektu je zlepšení podpůrných služeb pro elektromobilitu se zaměřením na konkrétní vůz – Hyundai Kona Electric. Zaměřili jsme se na logické spojení elektromobility s produkcí elektrické energie solárními systémy a akumulací.
Koncept je založen na vytvoření prostoru pro „ustájení“ elektromobilu v době jeho nečinnosti, který využije solárních panelů na střeše objektu pro dobití akumulátorů elektromobilu.
Kromě dobíjení elektromobilu je možno elektrickou energii získanou z fotovoltaických panelů uložit do akumulátorů a využít pro pokrytí běžné spotřeby domácnosti. Vybavení garáže umožní propojení s chytrými zařízeními a vzdálené ovládání vozu.

Projekt “Chytrá garáž” je úzce navázan také na výstavbu nové budovy Fakulty strojního inženýrství s názvem Centrum mechaniky, materiálů a technologií (CEMMTECH), která je financovaná ze zdrojů EU v rámci projektu RE:START. Mimo jiné bude tato budova disponovat fotovoltaickými panely sloužícími k získání elektrické energie, přičemž tento proces bude kontinuálně monitorován. Dalším vybavením zaměřeným na elektromobilitu bude dobíjecí stanice u této budovy a také motorová brzda pro zjišťování výkonnostních charakteristik spalovacích motorů a elektromotorů.