Fakulta strojního inženýrství UJEP

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací řízení na akademický rok 2024/2025

Bakalářské a navazující magisterské studium:

Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2024/2025 – I. kolo (pdf)

Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2024/2025 – II. kolo (pdf)

Doktorské studium:

Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2024/2025 (pdf)


Přijímací řízení na akademický rok 2023/2024

Bakalářské a navazující magisterské studium:

Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2023/2024 – II. kolo (pdf)

Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2023/2024 – I. kolo (pdf)

Doktorské studium:

Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2023/2024 (pdf)

Prominutí poplatku za přijímací řízení
S platností od 6. 4. 2022 do 31. 8. 2023 je příkazem rektora č. 2/2022 uchazeč o studium na UJEP, který je cizincem ve smyslu § 1 odst. 1 zákona o opatřeních ve školství, osvobozen:
a) od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu ve studijním programu v českém jazyce podle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách,
b) od poplatku za úkony spojené s posouzením absolvovaného zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení podle § 48 odst. 7 zákona o vysokých školách.

Uchazeč prokáže dočasnou ochranu vízovým štítkem v cestovním dokladu, který buď osobně předloží na studijní oddělení fakulty, nebo si vyhotoví prostou kopii tohoto dokladu, kterou opatří vlastnoručním podpisem a datem pořízení kopie, a tuto kopii zašle na adresu studijního oddělení fakulty.


Přijímací řízení na akademický rok 2022/2023

Podmínka vykonávání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR pro uchazeče o studium ze zahraničí je pro akademický rok 2022/2023 rušena (Usnesení v bodu 6).

Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2022/2023 – II. kolo (pdf)

Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2022/2023 – I. kolo (pdf)

Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2022/2023 v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Materiálové inženýrství– I. kolo (pdf)

Doktorské studium:

Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2022/2023 – Ph.D. (pdf)


Přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2021/2022 (pdf)

Termíny přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia


Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2021 – II. kolo (pdf)

Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2021 (pdf)

Termíny přijímacího řízení doktorského studia