Fakulta strojního inženýrství UJEP

Podmínky přijetí ke studiu


Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2021/2022 – II. kolo (pdf)

Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2021/2022 v programech akreditovaných v roce 2021 (pdf) – bakalářský studijní program Řízení jakosti a navazující magisterský studijní program Inženýrská mechanika a automatizace.

Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 2021/2022 (pdf)

Termíny přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia


Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2021 – II. kolo (pdf)

Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Fakultě strojního inženýrství univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2021 (pdf)

Termíny přijímacího řízení doktorského studia