Fakulta strojního inženýrství UJEP

Informační systémy


IMIS – Interní Manažerský Informační Systém určený pro zaměstnance UJEP
OBD – Osobní bibliografická databáze (evidence publikační činnosti) 
STAG – Studijní agenda (Studijní programy a obory, studijní plány, sylaby předmětů, osobní rozvrh, rozvrh učitelů, zkouškové termíny … )
VEMA – Personální a mzdový systém
WebMail – e-mailový klient