Fakulta strojního inženýrství UJEP

Oddělení děkana


Děkan fakulty

doc. Ing Jaromír Cais, P.h.D.

Sekretářka děkana

Bc. Šárka Fockeová

Tajemník fakulty

Ing. Pavel Houška

Referentky pro studium

Bc. Lucie Skrčená
Soňa Olivová

Referentka pro vědu

Stanislava Zindulková Prošková

Pracovníci administrativy

Ing. Jelena Medunová
Karolína Kolaříková

Koordinátorka Erasmu

Ing. Petra Jeřábková

Externí výzkumní pracovníci

prof. Ing. DrSc. Václav Švorčík
prof. Ing. DrSc. Jozef Janovec
doc. Ing. Kolská Zdeňka, Ph.D.
Bakardjieva Snejanka Stefanova, RNDr. PhD.