Fakulta strojního inženýrství UJEP

Oddělení děkana


Děkan fakulty

prof. Ing Štefan Michna, PhD.

Sekretářka děkana

Bc. Šárka Fockeová

Tajemník fakulty

Ing. Pavel Houška

Referentky pro studium

Bc. Lucie Skrčená
Soňa Olivová

Referentka pro vědu

Stanislava Zindulková Prošková

Pracovníci administrativy

Mgr. Klára Caisová
Ing. Jelena Medunová
Karolína Kolaříková

Externí výzkumní pracovníci

prof. Ing. DrSc. Václav Švorčík
prof. Ing. DrSc. Jozef Janovec
doc. Ing. Kolská Zdeňka, Ph.D.
Bakardjieva Snejanka Stefanova, RNDr. PhD.