Fakulta strojního inženýrství UJEP

doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D.


Pozice

Děkan fakulty

odborný asistent ÚTM
VTP

Kontakt

tel.: +420 475 285 544
e-mail: jaromir.cais@ujep.cz
místnost: KC – 310