Fakulta strojního inženýrství UJEP

Citační databáze


Web of Science

Databáze Web of Science (WoS) patří mezi nejvýznamnější multioborové databáze, které jsou zaměřené na sběr bibliografických údajů z vybraných vědeckých zdrojů. Odborné publikace uveřejněné v časopisech a ve sbornících indexovaných v této databázi slouží pro hodnocení VaVaI v rámci ČR. Dle metodiky 2017+ jsou v současné době jako prestižní publikace hodnoceny články v impaktovaných časopisech prvního a druhého kvartilu.

více informací na univerzitních stránkách

Scopus

Databáze SCOPUS je multioborová bibliografická a citační databáze, vyvíjená od roku 2002 pod patronací nakladatelství Elsevier. Jedná se o druhou databázi která byla vybrána pro hodnocení VaVaI v ĆR.

více informací na univerzitních stránkách