Fakulta strojního inženýrství UJEP

NANOTECH ITI II.


Název projektu: Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů
Akronym: NANOTECH ITI II.
Rozpočet: 57,7 mil. Kč
Dotační titul: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – ITI
Doba řešení: 2019-2022
Hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Štefan Michna, PhD. , stefan.michna@ujep.cz

Projekt profituje z dlouhodobě rozvíjeného výzkumu a vývoje na FSI a spolupráce s aplikační sférou v oblasti nano a mikro povlakování. V této oblasti získal již v minulosti výzkumný tým na FSI několik českých a mezinárodních patentů. Projekt sdružuje konsorcium výzkumných organizací a společností zabývajících se povrchovými úpravami.

Motivace
Výzkum v rámci projektu NANOTECH ITI II.  navazuje na dlouhodobou širší výzkumnou činnost v oblasti povlakování slitin hliníku a slitin železa. Výzkum v rámci tohoto projektu přispěje k nalezení řešení rostoucích nároků na provozuschopnost a životnost strojních součástí, odolnost proti poškození, odolnost proti účinkům vnějšího okolí a bezpečnost provozu strojních součástí. Výzkum se také bude zabývat tématy povrchových úprav, které mají specifické vlastnosti, zaměřuje se i na materiálové inženýrství a technologii zpracování.  Hlavní záměr výzkumu je v oblasti progresivních materiálů, technologií a povrchových úprav.

Cíle projektu
Tento výzkumný záměr je orientován na předaplikační výzkum, s výrazným potenciálem vzniku nových možností povrchových úprav kovových materiálů za účelem zvýšení vybraných mechanických (např. tvrdost, odolnost proti otěru), chemických (např. korozní odolnost) a fyzikální (např. tepelná stabilita, tepelná vodivost) vlastností.

Aktivity projektu

  • výzkum a analýzu vlastností nanopovlaků – polymerní matrice s přídavkem nanočástic. Je uvažováno několik variant matric (PTFE, PET, PMMA) a různé kovové i nekovové nanočástice (např. TiO2, Al2O3, WC).
  • vznik vícevrstvých kovových a nekovových kompozitních mikro a nano povlaků vytvořených různými technologiemi (magnetronové, plazmové, iontové a vysokorychlostní povlakování).
  • výzkum a zkoušení vícesložkových geopolymerních povlaků nanášených nástřikem nebo nátěrem.
  • možnosti vytváření vrstev s použitím svazků urychlených iontů (iontový urychlovač), které se využívají k modifikaci povrchových vrstev pevných látek a pro analýzu jejich složení a struktury.

V průběhu projektu dojde k podstatnému rozšíření a zmodernizování výzkumných laboratoří FSI (Laboratoře elektronové mikroskopie, Laboratoř koroze, Laboratoř pro testování povlaků).


Dokumenty projektu

Příprava a vlastnosti mikro a nanovrstev (.pdf)
Mikro a nanokompozitní povlakování na kovových materiálech (.pdf)
Metalografie a fraktografie (.pdf)