Fakulta strojního inženýrství UJEP

Vnitřní předpisy FSI

Řády FSI

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 2017
JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 2017
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 2017
JEDNACÍ ŘÁD PRŮMYSLOVÉ RADY FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Strategické záměry

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FSI na roky 2021 – 2025:
AKTUALIZACE NA ROK 2022

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FSI na roky 2021 – 2025: PLNĚNÍ V ROCE 2021
STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FSI pro roky 2021-2025: ZÁŘÍ 2020


STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FSI na roky 2016 – 2020: PLNĚNÍ V ROCE 2020
STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FSI na roky 2016 – 2020: AKTUALIZACE NA ROK 2019
PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU na léta 2016–2020: AKTUALIZACE NA ROK 2019
STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FSI na roky 2016 – 2020: AKTUALIZACE NA ROK 2018
STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FVTM na roky 2016 – 2020: AKTUALIZACE NA ROK 2017
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE PRO ROKY 2016-2020: ROK 2016