Fakulta strojního inženýrství UJEP

Nabídka spolupráce


Technické zázemí veškerých projektů zajišťují laboratoře Ústavu technologie a materiálů, Ústavu strojů a energetiky a Vědeckotechnický park. Pokud byste v popisu nenašli technologii, kterou potřebujete, neváhejte nás prosím kontaktovat a naši věděčtí pracovníci s Vámi jistě naleznou řešení podle Vašich představ.

Kontaktní osoba
Ing. Michal Lattner, Ph.D.
tel.: +420 475 285 543
e-mail: michal.lattner@ujep.cz

Vědeckotechnický park a Ústav technologie a materiálů

Laboratoře VTP a ÚTM nabízí široké spektrum zkoušek materiálu ale i další služby v oblasti materiálů a technologií. Pracoviště disponuje špičkovým technickým zázemím: elektronovým mikroskopem, spektrometrem Q4 Tasman, univerzálním zkušebním strojem Inspekt 100kN, vysokorychlostní kamerou iSpeed, termokamerou FLIR a dalšími.

Specializujeme se na:

 • Destruktivní měření 
 • Nedestruktivní měření
 • Chemické zkoušky
 • Speciální zkoušky (měření strukturálních složek materiálu, termodynamická analýza apod.)
 • Analýzu podnikových procesů 
 • Řešení technologických problémů při zpracování hliníku
 • Pořádáme kurzy a školení v oblasti materiálů a technologií

Další podrobnosti najdete v naší nabídce služeb VTP (pdf). Popis vybavení jednotlivých laboratoří ÚTM najdete zde.

Ústav strojů a energetiky

Laboratoře ÚSE disponují vybavením pro experimentální výzkum a vývoj v oblasti analýzy a optimalizace mechanických soustav. Služby nabízíme i v oblasti automatizace.

Spektrum našich činností zahrnuje:

 • měření kinematických a dynamických veličin pohybu
 • měření elektrických veličin
 • kinematickou a dynamickou analýzu, syntézu a optimalizaci mechanismů včetně měření potřebných veličin
 • automatizaci a robotizaci výrobních strojů a výrobních linek

V oblasti termodynamiky a mechaniky tekutin se zaměřujeme na moderní měřicí metody (především laserové anemomentrické metody):

 • měření 3D rychlostních polí ve vodě i ve vzduchu (PIV)
 • měření pole koncentrací a teplot v kapalinách (PLIF)
 • měření velikosti transparentních částic metodou IPI (kapiček ve vzduchu nebo bublinek vzduchu ve vodě) 
 • numerické modelování v oblasti mechaniky a přenosu hybnosti, tepla a hmoty (ADAMS, ANSYS, …)

Naše centrum 3D tisku nabízí:

 • možnost tisku klasickými FDM tiskárnami, 
 • SLA tisk s využitím světlocitlivých materiálů,
 • 3D skenování pro vytváření digitálních modelů součástek

Popis vybavení jednotlivých laboratoří ÚSE najdete zde.