Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ústav strojů a energetiky


Kde nás najdete?

Hlavní sídlo ústavu je v budově Cemmtech, v areálu kampusu UJEP na adrese Pasteurova 1, Ústí nad Labem. Zde jsou kanceláře pracovníků a vedení, učebny a laboratoře odborné skupiny energetiky.

V objektu na ulici “Za Válcovnou” jsou pak laboratoře mechaniky, 3D tisku, reologie, termomechaniky a hydromechaniky, diagnostiky, montáže, technické mechaniky, automatizace a robotiky, výrobních strojů a technologií a velkokapacitní počítačová učebna. Více o těchto laboratořích v sekci Laboratoře ÚSE.

Podíl akademických pracovníku ústavu na výuce Fakulty strojního inženýrství

Ústav strojů a energetiky se podílí na přípravě studentů bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu všech studijních oborů Fakulty strojního inženýrství prezenční i kombinované formy studia.

Rozvíjené oblasti vědy a výzkumu

 • Vyšetřování vlivu všeobecné nesymetrie při kmitání soustav tuhých těles prostorově pružně uložených a vázaných – aplikace na kmitání vozidel.
 • Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních.
 • Dynamická analýza a optimalizace pasívních a poloaktivních soustav odpružení kolejových i silničních vozidel a strojů.
 • Kinematická a dynamická analýza, syntéza a optimalizace mechanismů.
 • Automatizace a robotizace výrobních strojů a výrobních linek.
 • Přenos tepla.
 • Numerické modelování proudění.
 • Měření proudových polí.
 • Vícefázové proudění.
 • Sdílení tepla v průmyslových aplikacích.
 • Hydrodynamika.
 • Simulace proudění tekutin.
 • Moderní měřicí a vizualizační metody.

Akademické instituce, se kterými probíhá dlouhodobá spolupráce

 • ČVUT Praha, Fakulta strojní, Ústav procesního inženýrství
 • ČVUT Praha, Fakulta stavební
 • Univerzita J. Pernera v Pardubicích, Fakulta strojní, Katedra provozní spolehlivosti a mechaniky v dopravě, Katedra dopravních prostředků
 • Technická univerzita Liberec, Fakulta strojní
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zemědělské techniky
 • VŠ báňská TU v Ostravě, Fakulta strojní
 • Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
 • Ústav termomechaniky AV ČR, Plzeň
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha
 • Výzkumný ústav železniční, České dráhy, Praha
 • Výzkumný ústav železniční, Dynamická zkušebna, Cerhenice
 • TUV Praha
 • ŠKODA Výzkum, s.r.o., Plzeň

Zahraniční akademické instituce, se kterými probíhá dlouhodobá spolupráce

 • Politechnika Lodž
 • Politechnika Poznaň
 • Technická univerzita Drážďany
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Trenčianská univerzita Antonína Dubčeka v Trenčíně

Firmy a podniky, se kterými probíhá dlouhodobá spolupráce

 • Constellium Extrusions Děčín, s.r.o
 • ČEZ, a.s.
 • Electric Powersteering Components Europe, s.r.o.
 • ELZACO, s.r.o.
 • Chart Ferox, s.r.o.
 • KONE Industrial – koncern, s.r.o.
 • KS Kolbenschmidt CR, a.s.
 • Měď Povrly, a.s.
 • Mikron plus, s.r.o.
 • Moldcast, s.r.o.
 • Olympus Czech Group, s.r.o.
 • Pneuform Hulín, a.s.
 • RONAL CR, s.r.o.
 • RUBENA, a.s.
 • SHAPE CORP. CZECH REPUBLIC, s.r.o.
 • Schield, s.r.o.
 • ŠKODA AUTO, a.s.
 • Teplická strojírna, s.r.o.
 • TOS VARNSDORF, a.s.
 • UNIPETROL RPA, s.r.o.