Fakulta strojního inženýrství UJEP

Personální složení


Vedoucí ústavu
doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

Zástupce vedoucího ústavu pro studium a personalistiku
Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Zástupce vedoucího ústavu pro tvůrčí činnost
Ing. Jan Štěrba, Ph.D.

Sekretářka ústavu
Dana Šmejkalová