Fakulta strojního inženýrství UJEP

Personální složení


Vedoucí ústavu
doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

Zástupce vedoucího ústavu pro studium a personalistiku
Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Zástupce vedoucího ústavu pro tvůrčí činnost
Ing. Jan Štěrba, Ph.D.

Sekretářka ústavu
Dana Šmejkalová

Odborná skupina energetiky
Vedoucí: Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.
Členové:
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D.
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.
Ing. Martin Kantor, Ph.D.
Ing. Pavel Kobrle, Ph.D.
Ing. Miloš Kašpárek

Ph.D. studenti
Ing. Tereza Jarošová
Ing. Josef Ponikelský
Ing. Igor Žuravský
Ing. Petr Hejma
Ing. Lukáš Hanzlík
Ing. Tomáš Čekal
Ing. Vít Černohlávek
Ing. Antonín Svoboda
Ing. Jana Beránková
Ing. Ilona Machovská