Fakulta strojního inženýrství UJEP

prof. Ing. Jan Krmela, Ph.D.


Pozice

profesor ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 519
e-mail: jan.krmela@ujep.cz
místnost: KC – 316

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2004 – Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor Dopravní prostředky a infrastruktura
  • 2001 – Ing., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor Dopravní prostředky – silniční vozidla

Profesní dráha

  • 10/2019 – * Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství – profesor
  • 05/2012 – * Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Fakulta priemyselných technológií v Púchově –  vedoucí Katedry numerických metód a výpočtového modelovania (od 09/2013), pozice docent (od 03/2017), pozice výzkumný pracovník (od 09/2013 do 02/2017)
  • 09/2007 – 07/2014 Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera – docent (od 02/2010), odborný asistent (do 02/2010)
  • 02/2005 – 09/2007 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra strojů a mechaniky a od 11/2006 Katedra technologií a materiálového inženýrství, Ústí nad Labem – odborný asistent