Fakulta strojního inženýrství UJEP

Patenty a užitné vzory

Zařízení pro měření elasticity zejména pokožky

Zdravotnický testovací přístroj pokožky pracuje na principu neinvazivního objektivního měření tvrdosti pokožky tak, že měří hloubku průniku plastové polokoule do pokožky až do dosažení předepsané síly.
Přínos tohoto zařízení pro průmysl spočívá v opakovatelném objektivním měření např. změny vlastností pryží a silikonů v závislosti na stárnutí, teplotě, či tlaku.

Původce:
 • Ing. Antonín Svoboda

Způsob testování mikro a nano povlaků na Al a Fe materiálech zejména pro lisování hotových výrobků vybraných ze skupin pneumatika, podrážka obuvi a rohož

Podstatou patentu je popsat samotný postup testování na speciální testovací formě, složení použitého materiálu pro testování, použité zařízení a také standardizovat podmínky procesu testování pro dosažení kvalitativních parametrů výsledných výlisků z pryžové gumy. Testovací vložky s povlaky jsou uloženy a upevněny v jednotném rámu a odpovídají formám pro lisování hotových výrobků vybraných ze skupin pneumatik, podrážek obuvi a rohoží. Spisová značka: PV 2022-17.

Původce:
 • prof. Ing. Štefan Michna, PhD., FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • PhDr. Jan Novotný, Ph.D., FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • Ing. Petr Hořčica, Moldcast s.r.o., Holešov

Testovací forma pro testování mikro a nano povlaků na Al a Fe materiálech

Vynález se týká testovací formy pro testování mikro a nano povlaků na Al a Fe materiálech při lisování produktů, zejména ve vulkanizační formě. Testovací forma obsahuje alespoň 3 testovací vložky z Al slitiny a 3 testovací vložky s Al slitiny s Fe lamelami, které mají stejné složení jako samotné formy pro lisování hotových výrobků, přičemž alespoň 2 testovací vložky z Al slitiny a alespoň 2 testovací vložky z Al slitiny s Fe lamelami jsou opatřeny povlaky. Testovací vložky odpovídají formám pro lisování hotových výrobků vybraných ze skupin pneumatiky, podrážky obuvi, rohože. Patent ČR pod názvem: 309 304. EV patent: EP 4 277 775 A0, Byla podána Mezinárodní PCT přihláška: PCT /IB2022/051887, W0 222/180440 A1

Původce:
 • prof. Ing. Štefan Michna, PhD., FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • PhDr. Jan Novotný, Ph.D., FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • Ing. Petr Hořčica, Moldcast s.r.o., Holešov

Geopolymerní suspenze s nanočásticemi pro tepelně odolné povlaky a způsob její výroby

Vynález se týká geopolymerní suspenze pro nerozpustné tepelně odolné a otěruvzdorné povlaky s nízkým koeficientem tření na povrchy výrobků z ocelových slitin a způsobu její aplikace na povrch. Tato suspenze představují levnou, ekologickou a velmi jednoduchou aplikaci povrchové ochrany vhodných pro přípravu funkčních povlaků na kovové materiály. Do suspenzí lze snadno dispergovat široké spektrum aditiv, které pak povlakům zaručují variabilitu v jejich vlastnostech. Patent ČR pod názvem: 309 669. Mezinárodní PCT přihláška: PCT /IB2022/05379

Původce:
 • prof. Ing. Štefan Michna, Ph.D.,  FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • PhDr. Jan Novotný, Ph.D., FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • Ing. Martin Jaskevič, FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • Ing. Zbyněk Černý, CSc., VÚACH AV Řež
 • Pavlína Rosypal, VÚACH AV Řež

Technologická příprava směsi na bázi geopolymerní matrice a vedlejších
energetických produktů pro technologii 3D tisku

Kromě technologie 3D tisku lze anorganické směsi extrudovat jako tvarovky či odlévat do polypropylenových forem. Vhodnost směsí pro technologii 3D tisku je deklarována schopností směsi tvořit rychle setující linie. Výtisky lze použít pro přípravu stavebních a obkladových tvarovek, venkovních tvarovek, forem ve sklářském a hutním průmyslu (do 1000 °C). Lze je využít i jako žáruvzdorné skořepiny pro další plnění a širší technologické využití.
Užitný vzor č.: 36934

Původce:
 • prof. Ing. Štefan Michna, Ph.D., FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • doc. PhDr. Jan Novotný, Ph.D., FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D., FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • Ing. Martin Jaskevič, FSI UJEP v Ústí nad Labem
 • Ing. Zbyněk Černý, CSc., UACH AV Řež
 • Pavlína Rosypal, UACH AV Řež
 • RNDr. Jiří Plocek, Ph.D., UACH AV Řež
 • Ing. Lukáš Anděl, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s
 • Ing. Pavel Schmidt, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s
 • Ing. Zuzana Strolená, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s
 • Ing. Jiří Křen, Se.ven Inntech a.s