Fakulta strojního inženýrství UJEP

Oborová rada


Předseda

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE – garant doktorského studijního programu Strojírenská technologie

Místopředseda

doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. – děkan fakulty

Externí členové

prof. Ing. Iva Nová, CSc.
– Fakulta strojní, TU v Liberci
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
– VŠCHT Praha
prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
– ČZU Praha