Fakulta strojního inženýrství UJEP

Oborová rada


Předseda

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE – garant doktorského studijního programu Strojírenská technologie, proděkan pro tvůrčí činnost

Místopředseda

prof. Ing. Štefan Michna, PhD – děkan

Externí členové

doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.
– Univerzita obrany Brno
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

– FS ČVUT Praha
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
– Fakulta strojní, TU v Liberci
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
– VŠCHT Praha
prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
– ČZU Praha
prof. Ing. Jozef Janovec, Dr.Sc.
– STU Trnava
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE
– ZČU FS
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
– ENIX Motors s.r.o.
Ing. Matúš Bajcura, Ph.D.
– Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.