Fakulta strojního inženýrství UJEP

doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.


Pozice

vedoucí ústavu ÚTM
docent ÚTM

Kontakt

tel.: +420 475 285 513
e-mail: natasa.naprstkova@ujep.cz

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2014 – doc., Habilitační řízení FVTM, UJEP, Ústí nad Labem
  • 2007 – Ph.D., doktorské studium, FS, VUT Brno
  • 1991 – Ing., FS, ČVUT Praha

Profesní dráha

  • 2014 – * Univerzita J. E. Purkyně, ÚTŘV – docent
  • 2000 – 2014 Univerzita J. E. Purkyně, ÚTŘV – odborný asistent
  • 1997 – 2000 Univerzita J. E. Purkyně, ÚTŘV – částečný prac. úvazek
  • 1995 – 1996 Univerzita J. E. Purkyně, ÚTŘV – externí zaměstnanec
  • 1991 – 2000 SČA, a.s. – konstruktér, vývoj nových výrobků