Fakulta strojního inženýrství UJEP

Studijní informační systémy


OBD – Osobní bibliografická databáze (evidence publikační činnosti) 
STAG – Studijní agenda (Studijní programy a obory, studijní plány, sylaby předmětů, osobní rozvrh, rozvrh učitelů, zkouškové termíny … )