Fakulta strojního inženýrství UJEP

Časopisy a konference


Časopisy

Strojírenská technologie FSI
Manufacturing technology FSI

Konference

Konference EVM – MEZINÁRODNÍ KONFERENCE EXPERIMENTÁLNÍ A VÝPOČTOVÉ METODY V INŽENÝRSTVÍ
Každoročně pořádá Ústav strojů a energetiky mezinárodní konferenci EVM. Cílem je prezentování teoretických, numerických a experimentálních výsledků dosažených v oblasti dynamiky tuhých a deformovatelných těles. Konference umožňuje vědeckým pracovníkům a inženýrům výměnu zkušeností o současných stavech poznání v oblasti dynamiky a aplikací dosažených výsledků do praxe.

Konference ALUMINIUM a NEŽELEZNÉ KOVY
ALUMINIUM a NEŽELEZNÉ KOVY je zaměřena na výměnu a prezentaci poznatků při řešení výrobních problémů vztahujících se ke zpracování neželezných kovů a jejich slitin, seznámí účastníky se zaváděním nových materiálů a technologií, nekonvenčních neželezných materiálů, práškových a kompozitních materiálů atd. Konference se koná vždy jednou za dva roky.

Dynamika tuhých a deformovatelných těles
Cílem je prezentování teoretických, numerických a experimentálních výsledků dosažených v oblasti dynamiky tuhých a deformovatelných těles. Konference umožňuje vědeckým pracovníkům a inženýrům výměnu zkušeností o současných stavech poznání v oblasti dynamiky a aplikací
dosažených výsledků do praxe.

MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ
Konference je zaměřena na výměnu a prezentaci poznatků z oblasti využití optické, laserové a elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum, optimalizaci vlastností materiálů a analýzu souvislostí s výrobními technologiemi. Konference přibližuje využití těchto metod při řešení výrobních a technologických problémů a nové trendy a možnosti v těchto oblastech. Konference se koná vždy jednou za dva roky.