Fakulta strojního inženýrství UJEP

Distanční výuka


Distanční výuka je realizována pomocí nástroje BigBlueButton, který umožňuje vytvořit vlastní: distanční studio, videokonference, nabízí možnosti nahrávání přímo integrované do prostředí, vytvářet si online anketu a sledovat online reakce studentů, umožňuje realizace online testů a další možnosti distanční výuky.

Nástroj BigBlueButton naleznete na adrese https://blue.ujep.cz/b