Fakulta strojního inženýrství UJEP

prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE


Pozice

profesor ÚTM

Kontakt

tel.:
e-mail: antonin.kriz@ujep.cz

Konzultační hodiny

Univerzitní a vědecké hodnosti

Profesní dráha