Fakulta strojního inženýrství UJEP

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE


Pozice

proděkan pro rozvoj a kvalitu
profesor ÚTM

Kontakt

tel.: +420 475 285 540
e-mail: libor.benes@ujep.cz

Konzultační hodiny

Úterý 11:00 – 13:00

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2012 profesor v oboru materiály TnUAD Trenčín
  • 2011 Evropský/mezinárodní svařovací inženýr – EWE/IWE,: ČVUT Praha
  • 2004 Habilitační práce v oboru materiálové vědy a inženýrství, Univerzita obrany Brno, FVT
  • 1992 – 1996:   VUT Brno FSI – materiálové vědy a inženýrství (Dr.)
  • 1986 – 1992:   VUT Brno FSI – materiálové inženýrství (Ing.)
  • 1992 – 1997:   VUT Brno FAST a SOUS Svitavy – pedagogická nástavba vč. odborné praxe

Profesní dráha

  • 2013 – *:  UJEP-FVTM/FSI, Ústav technologií a materiálů, VŠ-pedagog, proděkan fakulty
  • 2012 – *:  ČVUT-FS, Ústav materiálového inženýrství, VŠ-pedagog, projektový manažer
  • 1996 – 2012:   Univerzita Pardubice – VŠ pedagog, proděkan pro VaV, projektový manažer.
  • 1995-1996: Fakulta strojního inženýrství VUT Brno (Ústav materiálového inženýrství akademika Františka Píška)