Fakulta strojního inženýrství UJEP

doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D.


Pozice

docent ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 512
e-mail: novotny@ujep.cz
místnost: KC – 331

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2017 – doc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika
  • 2009 – Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Doktorský studijní program, Termodynamika a mechanika tekutin
  • 2002 – Ing., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Magisterský studijní program, Aplikovaná mechanika

Profesní dráha

  • 2019 – 2022 proděkan pro rozvoj a kvalitu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství
  • 2018 – * docent, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství
  • 2017 – 2018 Odborný asistent, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
  • 2002 – 2017 Asistent, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky