Fakulta strojního inženýrství UJEP

doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.


Pozice

zástupce vedoucího ústavu pro studium a personalistiku
docent ÚTM

Kontakt

tel.: +420 475 285 513
e-mail: sylvia.kusmierczak@ujep.cz

Univerzitní a vědecké hodnosti

 • 2017 – doc., Strojírenská technologie, Fakulta výrobních technologií a managementu
 • 2002 – PhD., Materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov, Žilinská Univerzita
 • 1997 – Ing., Materiálové inžinierstvo, Žilinská Univerzita, Žilina

Profesní dráha

 • 2018 – * zástupce vedoucího ústavu TM pro studium a personalistiku
 • 2017 – * Univerzita J. E. Purkyně, ÚTŘV – docent
 • od 20. 9. 2011 tajemník KTMI
 • 2007 – Fakulta výrobních technologií a managementu – odborný asistent
 • 2002 – 2006 UJEP, Ústav techniky a řízení výroby, Ústí nad Labem – odborný asistent
 • 2005 – 31. 7. 2006 vedoucí Katedry strojírenské technologie
 • 2004 – 2005 vedoucí Katedry strojírenské technologie a Katedry ekonomie
 • 2003 – 2004 vedoucí Sekce strojírenské výroby
 • 2000 – 2002 Fakulta Priemyselných technológií, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka – odborný asistent
 • 1997 -2000 Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva – interní doktorandské studium