Fakulta strojního inženýrství UJEP

doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.


Pozice

docent ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 566
e-mail: karel.nohac@ujep.cz
místnost: KC – 326