Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ing. František Klimenda, Ph.D.


Pozice

odborný asistent ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 561
e-mail: frantisek.klimenda@ujep.cz
místnost: KC – 313

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2018 – Ph.D., UJEP Fakulta strojního inženýrství , obor Strojírenská technologie
  • 2013 – Ing., UJEP Fakulta výrobních technologií a managementu, obor Příprava a řízení výroby

Profesní dráha

  • 2018 – Ph.D., UJEP Fakulta strojního inženýrství, obor Strojírenská technologie
  • 2013 – Ing., UJEP Fakulta výrobních technologií a managementu, obor Příprava a řízení výroby