Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.


Pozice

odborný asistent ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 516
e-mail: tomas.vyslouzil@ujep.cz

Univerzitní a vědecké hodnosti

 • 2005 – Ph.D. – VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, doktorský program: Aplikované vědy v inženýrství, obor: Inženýrská mechanika
 • 2001 – Ing. – VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, magisterský program: Strojní inženýrství, obor: Matematické inženýrství

Profesní dráha

 • 2015 – 09/2023 proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
 • 2014 – 10/2015 člen AS UJEP
 • 2013 – 10/2015 člen AS FVTM
 • 2012 – 10/2015 tajemník KEE
 • 2007 – 08/2011 proděkan pro vědu a vnější vztahy
 • 2007 – 08/2007 člen AS FVTM
 • 2006 – 08/2007 tajemník KSM
 • 2006 – 08/2007 koordinátor programu ERASMUS
 • 2005 –  odborný asistent FVTM