Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ing. Miloš Kašpárek, Ph.D.


Pozice

odborný asistent ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 2836 84, +420 475 285 531
e-mail: milos.kasparek@ujep.cz
místnost: KC – 329