Fakulta strojního inženýrství UJEP

prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.


Pozice

profesor ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 566
e-mail: radomir.adamovsky@ujep.cz
místnost: KC – 326