Fakulta strojního inženýrství UJEP

doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc.


Pozice

docent
ÚSE


Kontakt

tel.: +420 475 285 519
e-mail: vladimir.sleger@ujep.cz
místnost: KC – 316