Fakulta strojního inženýrství UJEP

Laboratoře ÚSE

Laboratoře Ústavu strojů a energetiky se nachází v ulici Za Válcovnou v Ústí nad Labem. Slouží k provádění výuky studentů prezenčního studia a k provádění experimentálních prací a měření studentů doktorského studijního programu i akademických pracovníku Ústavu strojů a energetiky. V objektu se nachází:

  • 9 laboratoří
  • zasedací a školicí místnost pro 56 osob
  • počítačová učebna pro 12 studentů
  • laboratoř 3D tisku

1. LABORATOŘ ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ FDM SLA A 3D SKENOVÁNÍ

Laboratoř aditivních technologií je určena k výuce studentů prezenčního studia v oblasti počítačové podpory konstruování v předmětu „Strojní součásti II“ a k provádění experimentálních tisků a řešení aplikačních experimentálních tiskových úloh v rámci řešení a tvorby disertačních prací studentů doktorského studijního programu. Laboratoř aditivních technologií SLS je v současné době zaměřena na 3D skenování v rámci “Reverzního inženýrství”. Využívá se při řešení aplikačních experimentálních úloh v rámci řešení projektů, tvorby disertačních prací studentů doktorského studijního programu a realizace spolupráce strojírenských organizací regionu.

Kontaktní osoba: Ing. František Klimenda, Ph.D.
Zástupce: Ing. Miloš Kašpárek

2. LABORATOŘ VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ

Hlavní využití počítačové učebny je určeno pro virtuální prototypování a automatizaci. Učebna je dále určena k provádění výuky studentů prezenčního studia v předmětech „Technické kreslení“ a „Počítačové modelování“. Počítačová učebna dále slouží k počítačovému modelování v rámci řešení experimentů v rámci disertačních prací studentů doktorského studijního programu.

Kontaktní osoba: Ing. František Klimenda, Ph.D.

3. LABORATOŘ REOLOGIE

Laboratoř reologie je určena pro výuku studentů prezenčního studia v předmětech „Termomechanika“ a „Hydrodynamika“ v oblasti testování adhezních vlastností kapalin a k provádění experimentálních měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu. Je určena i k provádění výzkumu akademických pracovníků ústavu.

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.
Zástupce: doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.

4. LABORATOŘ TERMOMECHANIKY A HYDROMECHANIKY

Laboratoř Termomechaniky a Hydrodynamiky je určena pro výuku studentů prezenčního studia ve výukových předmětech „Termomechanika“, „Hydrodynamika“ v oblasti proudění kapalin a předmětu „Technické měření“. Laboratoř je dále vybavena pro experimentálních měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu.
Laboratoř disponuje mimo jiné systémem pro měření metodou Particle Image Velocimetry (od firmy LaVision), který umožňuje měřit rychlostní pole (2D i 3D složky rychlosti). Systém lze také modifikovat pro měření koncentrací, teplot (v kapalinách) nebo měření velikosti částic.

Kontaktní osoba : doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Zástupce: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

5. LABORATOŘ DIAGNOSTIKY

Laboratoř diagnostiky je určena k výuce studentů prezenčního studia v předmětu „Diagnostika vozidel“ v oblasti měření nečistot v hydraulických olejích a motorových olejích.

Kontaktní osoba: Ing. Milan Dian, Ph.D.
Zástupce: doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.

6. LABORATOŘ TECHNICKÉHO MĚŘENÍ

Laboratoř je určena k provádění výuky výukových předmětů „Mechanika“ a „Technické měření“ a k provádění experimentálních měření studentů doktorského studijního programu a akademických pracovníků ústavu.

Kontaktní osoba: Ing. František Klimenda, Ph.D.

7. LABORATOŘ MECHANIKY

Laboratoř mechaniky slouží pro realizaci výzkumných prací pedagogických pracovníků ústavu a k provádění experimentálních měření studentů doktorského studia v rámci studentských grantů a realizaci praktických a experimentálních částí disertačních prací.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Zástupce: Ing. František Klimenda, Ph.D.

8. LABORATOŘ AUTOMATIZACE A ROBOTIKY

Laboratoř Automatizace a robotiky je určena pro výuku studentů prezenčního studia ve výukovém předmětu „Automatizace“, zejména při cvičení v oblasti programování robotů.
Laboratoř je dále určena pro testování experimentálních řídících programů robotů v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Zástupce: Ing. Vít Černohlávek

9. LABORATOŘ VÝROBNÍCH STROJŮ A TECHNOLOGIÍ

Laboratoř výrobních strojů je určena pro provádění výuky studentů prezenčního studia ve výukovém předmětu „Strojní součásti I“ a „Základy strojnictví“. Laboratoř je vybavena pro možnost výroby a přípravy strojních součástí a dílů k realizaci studentských projektů. Laboratoř slouží i k výrobě dílů a součástí při realizaci a přípravě měřících řetězců pro experimentální měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu a akademických pracovníků ústavu.
Laboratoř je vybavena zařízením pro vlastní výrobu měřících stendů, přípravků a zařízení určených k výzkumu. Strojové vybavení laboratoře umožňuje provádění přípravných zámečnických i následných obráběcích strojových a montážních prací.
Na tento prostor navazuje svařovna, kde se nachází prostor pro svařování a pájení, jsou zde stolní pákové nůžky, okružní pila, výheň a svařovací technika pro sváření obalovanou elektrodou a metodou CO2.

Kontaktní osoba: Jiří Šubrt
Zástupce: doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.