Fakulta strojního inženýrství UJEP

Dana Šmejkalová


Pozice

sekretářka ústavu ÚSE
THP

Kontakt

tel.: +420 475 285 517
e-mail: dana.smejkalova@ujep.cz
místnost: KC – 309