Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA


Pozice

odborný asistent
ÚSE

Kontakt

tel.: +420 777 317 948
e-mail: milan.dian@ujep.cz
místnost: KC – 318