Fakulta strojního inženýrství UJEP

prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.


Pozice

profesorka ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 566
e-mail: juchelkovad@ujep.cz
místnost: KC – 326

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2006 – profesor, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, obor stavba energetických strojů a zařízení
  • 1998 – docent, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, obor stavba energetických strojů a zařízení
  • 1992 – doktor technických věd – Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, obor stavba energetických strojů a zařízení
  • 1989 – inženýr, Fakulta strojní a elektrotechnická, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Profesní dráha

  • 2018 – * Ústav strojů a energetiky, FSI, UJEP Ústí nad Labem, profesor
  • 2016 – hostující profesor SIU Carbondale, IL, USA
  • 2010 – * VR TAČR
  • 1990 – * VŠB – TU Ostrava vědecký pracovník, docent, profesor