Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.


Pozice

proděkan pro rozvoj a kvalitu
zástupce vedoucího ústavu pro tvůrčí činnost
odborný asistent
ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 556
e-mail: jan.sterba@ujep.cz
místnost: KC-310