Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.


Pozice

vedoucí ústavu
vedoucí odborné skupiny energetika
Odborný asistent ÚSE

Kontakt

tel.: +420 475 285 523
e-mail: vladislav.sitar@ujep.cz
místnost: KC – 311

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2009 – 2016 Ph.D. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, obor Elektroenergetika
  • 2008 – 2012 Bc. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, obor Energetické zdroje a zařízení
  • 2006 – 2008 Ing. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, obor Elektroenergetika
  • 2003 – 2006 Bc. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, obor Elektrotechnika a energetika

Profesní dráha

  • 09/2019 – * zástupce vedoucího ÚSE pro studium a personalistiku
  • 01/2018 – * odborný asistent ÚSE FSI UJEP; vedoucí odborné skupiny energetiky
  • 11/2015 – 12/2017 tajemník KEE FVTM/FSI UJEP
  • 03/2013 – 12/2017 odborný asistent KEE FVTM UJEP
  • 09/2012 – 02/2013 externí výuka na KEE FVTM UJEP
  • 09/2009 – 06/2014 výuka v rámci doktorandského studia KEE FEL ZČU