Fakulta strojního inženýrství UJEP

Mgr. Martin Kozakovič


Pozice

odborný asistent
ÚSE

Kontakt

tel.: +420721502931
e-mail: martin.kozakovic@gmail.com
místnost: KC – 315